Audits

Zoals gebruikelijk is ons bedrijf zonder tekortkomingen door de audits heen gekomen. De certificaten BRL 9335-1 en BRL 7500-7510 werden geauditeerd. 

Vanwege de nieuwe regelgeving (de BAL) hebben wij ons handboek en onze werkwijze op verschillende punten moeten finetunen. Super interessante discussies gevoerd met onze auditor. Maar ook met personen bij de diverse overheden om met elkaar tot de juiste uitvoering van deze wetgeving te kunnen komen. 

Heeft u nog vragen over de nieuwe omgevingswet (Besluit activiteiten Leefomgeving) en het vervoeren, verwerken of aanmelden van grond? 

Neem contact op met W. Fopma voor nadere toelichting of met W. Ekkers voor een concrete aanbieding voor uw partij.

Geluidswal Schatzenburg en de afwerking

Een vakwerk

Wij werken hard om de geluidswal Schatzenburg in Menaam, na 12 jaar, alsnog mooi en strak op te leveren. Het is even doorzetten maar nu zien we al hoe mooi dit gebied zal worden.

Schatzenburg Menaam

Wij zijn altijd in dit project blijven geloven en kunnen dit nu, met een goed gevoel afsluiten!

De laatste werkzaamheden

Schatzenburg Menaam
Schatzenburg Menaam
Schatzenburg Menaam
Lees verder

Grondbank Leeuwarden

Zeer regelmatig kom ik op onze locaties. Onlangs was ik in Leeuwarden.

Deze locatie beheren wij al sinds 2014. Hierbij een paar foto’s die ik gemaakt heb.

Hoe werken wij op Grondbank Leeuwarden?

Wij ontvangen hier grond vanaf diverse locaties binnen de gemeente Leeuwarden. De grond wordt op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Leeuwarden beoordeeld.

Indien de grond voldoet wordt de grond ingenomen en opgebulkt met andere partijen afkomstig uit projecten binnen de gemeente.

Bij een partijgrootte van maximaal 2000 ton wordt de hele partij ingekeurd. Op basis van de uitkomst van de analyses kunnen wij de grond elders (laten) toepassen.

Alle grond wordt ingenomen volgens ons certificaat BRL 9335-1 protocol 9335-1.

Dus ben je een aannemer of wegenbouwer en wil je een prijs voor jouw project? Bel ons. Misschien kunnen wij een oplossing bieden voor de vrijgekomen grond.

Nieuw tijgerverblijf Aquazoo Leeuwarden

plattegrond van het nieuwe tijgerverblijf in het oostelijk deel van Aquazoo Leeuwarden.
nieuw tijgerverblijf

In opdracht van Aquazoo Friesland Exploitatie B.V. hebben wij een hele leuke klus aangenomen bij Aquazoo in Leeuwarden.
Er wordt een nieuw tijgerverblijf gebouwd in het oostelijk deel van het park en om dat te kunnen realiseren wordt een vijverpartij aangevuld en opgehoogd.

Voor deze aanvraag leveren wij ca 8.000 losse kubs grond aan.  

Het materiaal betreft schone grond en is afkomstig van al onze relaties en eigen werken.

Wij hebben waarschijnlijk nog wel plek voor meer schone grond dus als je je grond nog niet bij ons hebt aangemeld kan dat alsnog. Graag een partijkeuring sturen naar: info@grondnet.nl.

Wij werken hierin samen met CGC advies en de aanvoer van de grond begint volgende week (week 47).

Wij zijn er trots op dat wij aan dit mooie project mee kunnen en mogen werken!

GBT Groningen Vulpes Vulpes

In Groningen zijn wij begonnen met een GBT, Schietbaan Vulpus Vulpus te Nieuwe Pekela. In het verleden is hier al grond naartoe gereden.

GBT Groningen Vulpes Vulpes

Wij kunnen aanvoeren tot een hoogte van 16,5 meter boven NAP. De digitale inmeting is gedaan door CGC advies.

Als u grond wilt aanleveren op deze locatie dan hebben wij het volgende van u nodig: een partijkeuring (AP04) van de grond, maximaal klasse industrie en inclusief PFAS. De aanmeldtijd bij bevoegd gezag is
5 werkdagen.

Het transport wordt door ons uitgevoerd.

Indien nodig kunnen wij een partijkeuring voor u regelen.

U kunt ons bellen op nummer

0513-683078

Energiecampus Leeuwarden

Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. heeft in samenwerking met Oosterhof Holman Milieutechniek BV, diverse malen grond geleverd aan de Energiecampus Leeuwarden.

Dit groots opgezette project wordt dé duurzame campus van de stad Leeuwarden, waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt. Hierbij ontmoeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar om innovatieve ideeën verder te brengen.

Op en rond de voormalige vuilstort Schenkenschans wordt dit
gebied ontwikkeld. Doel is onder andere recreatie, groen en bedrijvigheid in te passen in een groene omgeving.

Het betreft een Grootschalige Bodemtoepassing (GBT) in het kader van Besluit Bodemkwaliteit gericht op de toepassing van industriegrond.

Voor meer informatie, kijk op de website van energiecampus Leeuwarden.

Lindewijk in Wolvega

In opdracht van Sallandse Wegenbouw en de gemeente Weststellingwerf hebben wij grond geleverd voor aanvulling van de Lindewijk in Wolvega.

In totaal hebben wij 3262 m3 schone grond aangevoerd (AW2000).

Vlieland

Net als afgelopen zomer zijn we weer naar Vlieland geweest in opdracht van Schagen Infra B.V.  De grond die vrijgekomen is op het project is naar onze locatie in Winsum vervoerd per vrachtauto en boot. Uiteraard is er ontheffing aangevraagd om met de vrachtauto’s op het eiland te kunnen komen. Ontzettend leuke opdrachten, ook voor onze chauffeurs die van de bootreis genieten maar toch aan het werk zijn.

 

 

Grond vanaf Haulerweg Wolvega

In opdracht van Wiebe Dijkstra BV vervoeren en verwerken wij de grond die vrijkomt op de Haulerweg te Wolvega. De betreffende locatie is helemaal onderzocht en bestaat uit verschillende grondstromen van verschillende kwaliteit. De grond wordt deels vervoerd naar onze locatie TOP GGH Drachten en deels naar TOP Grondnet Winsum. In Winsum wordt de grond gereinigd volgens het certificaat BRL SIKB 7500 protocol 7510. Een deel van de grond wordt op gebulkt conform de BRL 9335 protocol 9335-1.

Het gaat om ca 500 ton. Tevens wordt een partij van ca 1000 m3 industrie-grond afgevoerd en toegepast in een Grootschalige Bodemtoepassing (GBT).

Verbetering Waddenzeedijk Friese Kust

Dijkverbetering Waddenzeedijk

Dijkverbetering Waddenzeedijk

In Opdracht van Heijmans Infra BV Regionale Projecten  heeft Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. meegewerkt aan verbetering van de Waddenzeedijk Friese Kust Poldijk bij St. Annaparochie.  Hierbij is ca 1000 m3 schone grond afgevoerd. De grond heeft eerst op onze locatie in Winsum gelegen en is na definitieve keuring (uitkomst AW2000) hergebruikt in andere delen van Friesland. Hierbij zijn alle partijen geholpen: de Friese kust is verbeterd en de bedrijven binnen Friesland zijn niet alleen beter beschermd maar trekken ook voordeel van de vrijgekomen grond ter verbetering of ophoging van hun terrein.

 

 

Opdracht Ballast Nedam Infra

Ballast Nedam heeft Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. opdracht gegeven de grond af te voeren die is vrijgekomen bij de bouw van het Aquaduct Westelijke Invalsweg te Leeuwarden.

Dit betrof een totale hoeveelheid van circa 10.000 ton. De grond is binnen 7 dagen weggereden naar onze Grondbank in Leeuwarden door gebruik te maken van 8 tot 10 auto’s.

 

Audits BRL 9335-1 en BRL 7500-7510

Op 25 en 26 november heeft de KIWA gecontroleerd of wij aan alle eisen voor wat betreft de certificaten BRL 9335-1 en BRL 7500-7510 voldoen.

Met trots kunnen wij meedelen dat wij wederom, zonder enige tekortkoming deze audit volledig hebben doorlopen.

Call Now Button