Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. heeft in samenwerking met Oosterhof Holman Milieutechniek BV, diverse malen grond geleverd aan de Energiecampus Leeuwarden.

Dit groots opgezette project wordt dé duurzame campus van de stad Leeuwarden, waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt. Hierbij ontmoeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar om innovatieve ideeën verder te brengen.

Op en rond de voormalige vuilstort Schenkenschans wordt dit
gebied ontwikkeld. Doel is onder andere recreatie, groen en bedrijvigheid in te passen in een groene omgeving.

Het betreft een Grootschalige Bodemtoepassing (GBT) in het kader van Besluit Bodemkwaliteit gericht op de toepassing van industriegrond.

Voor meer informatie, kijk op de website van energiecampus Leeuwarden.