Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. kan een totaalpakket leveren. Omdat geen situatie gelijk is leveren wij maatwerk, toegesneden op de wensen van de opdrachtgever. De geleverde diensten omvatten het gericht zoeken naar erkende verwerkers en stortlocaties, een correct transport van de verschillende deelstromen naar de juiste eindbestemming en een volledige projectadministratie en -registratie. Eén telefoontje is genoeg – Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. regelt de rest.

Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. verwerkt iedere partij grond – klein of groot – op basis van bodemkundige rapporten. Indien noodzakelijk worden bodemanalyses aan derden uitbesteed. Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. garandeert te allen tijde de doorgang van de grondstroom. Hiertoe heeft Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. de beschikking over zes TOP’s (Tijdelijke Opslag Plaatsen) in de regio.

Alle handelingen die Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. verricht zijn volledig conform het Besluit bodemkwaliteit en ondergaan intern strenge controles. Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. houdt de grondstromen overzichtelijk en traceerbaar.