Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen. Grondnet Grondverwerking en
Hergebruik B.V. is een door NIWO erkende instantie en staat op deze lijst vermeld onder nummer FR521225VXHB.  Link NIWO

Verder beschikt GrondNet Grondverwerking en Hergebruik B.V. over de volgende certificeringen:
BRL 9335 protocol 9335-1 en BRL SIKB 7500-protocol 7510.

Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. ook ISO 9001:2015  gecertificeerd.

logopict3Keurmerk Bodembeheer SIKB