Sinds de invoering van het Bouwstoffenbesluit en Besluit Bodemkwaliteit is het hergebruik van grond aan banden gelegd. De betrokken partijen zien zich geconfronteerd met uitgebreide regelgeving en eisen op dit gebied. Grond dient zoveel mogelijk te worden hergebruikt, maar wel onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van de mate van verontreiniging van de grond.

Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. is actief als grondbank en geldt als onmisbare schakel in de branche.

Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. profileert zich als probleem-oplosser op het gebied van afvoer van grond en brengt grond onder op de meest doelmatige bestemming.

Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. kan niet alleen bogen op specialistische milieutechnische kennis, maar weet ook exact de weg in het woud van regelgeving. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk en is onze kennis van de markt altijd actueel.