Hierbij stellen wij in het kort onze medewerkers aan u voor:

Wieger Ekkers is directeur-eigenaar van Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. Wieger is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf en bij aanbestedingen en prijsaanvragen is hij de contactpersoon.

Wilco Fopma is directeur-eigenaar van Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. Wilco is KAM-coördinator en is verantwoordelijk voor de locaties waar de grond ligt opgeslagen, de projectbegeleiding en de verwerking van grond.

Barbara Vrolijk is management assistent en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf, ondersteunt het management en zorgt dat alles wordt vastgelegd volgens de geldende certificaten.