Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. (GGH) heeft meerdere locaties waar de grond opgebulkt en / of verwerkt wordt.

Top (Tijdelijke Opslag Plaats) Grondnet Winsum:
Wij werken al jaren samen met Frankena BV, Loonbedrijf en Grondverzet. Dit is een provinciaal vergunde inzamel- en verwerkingslocatie. Op deze locatie kunnen wij grond accepteren die beoordeeld wordt bodemklasse AW2000 (schoon), Wonen, Industrie en Niet Toepasbaar. Deze TOP is gecertificeerd volgens de BRL 7500-7510 en de BRL 9335 protocol 9335-1.

Top Grondbank Leeuwarden: 
Dit is een grondbank opgezet in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden om de grond die bij werkzaamheden binnen de Gemeente Leeuwarden vrijkomt op een wettelijk correcte manier te kunnen opslaan en hergebruiken binnen de gemeente.  De locatie is gecertificeerd volgens de BRL 9335 protocol 9335-1.

Top GGH Drachten:
Op deze provinciaal vergunde inzamel- en verwerkingslocatie slaan wij grond op met de bodemklasse AW2000, wonen of industrie. Wij werken hier samen met BAM Wegen BV, regio Noord.
De locatie is gecertificeerd volgens de BRL 9335 protocol 9335-1.

Top GGH Akkrum:
Op deze locatie slaan wij, in samenwerking met Theo Pouw Akkrum, grond op met de bodemklasse AW2000, wonen of industrie. De locatie is gecertificeerd volgens de BRL 9335 protocol 9335-1.