Bij bouw- en infrastructurele projecten komt grond vrij. Soms wordt deze grond gebruikt ter aanvulling van de betreffende locatie, vaker wordt deze grond afgevoerd om een andere bestemming te krijgen.

De verschillende grondstromen (aan- of afvoer) zijn gebonden aan strenge wet- en regelgeving. Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. is gecertificeerd en heeft de kennis in huis om deze grondstromen in goede banen te leiden. Indien de grond niet direct kan worden hergebruikt wordt de grond opgeslagen en opgebulkt op een van onze Tijdelijke Opslag Plaatsen (TOP’s).

Buiten een gedegen kennis van de wet- en regelgeving, is een breed netwerk belangrijk om de grond te kunnen afzetten. Ons netwerk bestaat uit (bouw)bedrijven en overheden en wij kunnen op die manier vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Kortom, Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B.V. is ook úw partner als het gaat om een verantwoorde grondverwerking.