Auteur: Grondnet

Gjin twangsom foar oannimmers om lûdswâlen Menameradiel

 

Zie omrop Fryslan:

Gjin twangsom foar oannimmers om lûdswâlen Menameradiel

 

 

 

 

Gedempte Molenwijk in Heerenveen in opdracht van Antea Group

Lees verder

Opdracht Ballast Nedam Infra

Ballast Nedam heeft Grondnet Grondverwerking & Hergebruik B.V. opdracht gegeven de grond af te voeren die is vrijgekomen bij de bouw van het Aquaduct Westelijke Invalsweg te Leeuwarden.

Dit betrof een totale hoeveelheid van circa 10.000 ton. De grond is binnen 7 dagen weggereden naar onze Grondbank in Leeuwarden door gebruik te maken van 8 tot 10 auto’s.

 

Audits BRL 9335-1 en BRL 7500-7510

Op 25 en 26 november heeft de KIWA gecontroleerd of wij aan alle eisen voor wat betreft de certificaten BRL 9335-1 en BRL 7500-7510 voldoen.

Met trots kunnen wij meedelen dat wij wederom, zonder enige tekortkoming deze audit volledig hebben doorlopen.

Opdrachten verworven en afgerond

In opdracht van Jansma en van Dijk B.V. vervoeren en verwerken wij een hoeveelheid van cicra 700 m³ grond industrie.

Lees verder

Opdracht grond vervoeren De Jong Gorredijk

In samenwerking met Koopmans Aannemers en Transportbedrijf in Nijbeets realiseren wij de afvoer en acceptatie van circa 1000 ton grond. Lees verder