In samenwerking met Koopmans Aannemers en Transportbedrijf in Nijbeets realiseren wij de afvoer en acceptatie van circa 1000 ton grond.

Deze grond is afkomstig van werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van het terrein van De Jong Gorredijk. De kwaliteit varieert van Achtergrondwaarde (Schoon) tot bodemkwaliteitsklasse industrie en wordt in aparte partijen op onze Tijdelijke Opslag Locatie Tussendiepen Drachten geaccepteerd op basis van ons BRL certificaat 9335 protocol 9335-1.