Zoals gebruikelijk is ons bedrijf zonder tekortkomingen door de audits heen gekomen. De certificaten BRL 9335-1 en BRL 7500-7510 werden geauditeerd. 

Vanwege de nieuwe regelgeving (de BAL) hebben wij ons handboek en onze werkwijze op verschillende punten moeten finetunen. Super interessante discussies gevoerd met onze auditor. Maar ook met personen bij de diverse overheden om met elkaar tot de juiste uitvoering van deze wetgeving te kunnen komen. 

Heeft u nog vragen over de nieuwe omgevingswet (Besluit activiteiten Leefomgeving) en het vervoeren, verwerken of aanmelden van grond? 

Neem contact op met W. Fopma voor nadere toelichting of met W. Ekkers voor een concrete aanbieding voor uw partij.