In opdracht van Antea Group in Heerenveen  hebben wij de grond afgevoerd van de Gedempte Molenwijk in Heerenveen. Dit betrof vervuilde grond in verschillende gradaties. De grondstromen zijn afgevoerd op basis van Besluit Bodemkwaliteit AP04 en een aantal deelstromen onder ons certificaat BRL 9335 protocol 9335-1.
Tevens zijn op locatie vooraf alle funderingen en grove puinfracties gescheiden van de grondstromen en separaat afgevoerd naar een erkend verwerker.
Daarnaast hebben wij de leverantie van het zand verzorgd en het mengranulaat 0/31.5. De werkzaamheden hebben ongeveer een week in beslag genomen.

http://www.flitsnieuws.nl/2016/02/17/vvd-heerenveen-een-nieuwe-start-voor-de-gedempte-molenwijk/