Brl 9335-1

 Op 25 en 26 november heeft de KIWA gecontroleerd of wij aan alle eisen voor wat betreft de certificaten BRL 9335-1 en BRL 7500-7510 voldoen.

Met trots kunnen wij meedelen dat wij wederom,  zonder enige tekortkoming, deze audit volledig hebben doorlopen.