Zie het bericht in de Leeuwarder Courant:

http://www.lc.nl/friesland/Gemeente-weer-fout-dwangsom-geluidswal-Menaam-mag-niet-23365262.html